Chào mừng Quốc Khánh 2/9 – Kỉ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đã 70 năm trôi qua, có thăng có trầm, nhưng dân tộc ta đã trải qua biết bao nhiêu công cuộc cách mạng trường kì, và xây dựng đổi mới, để nay với cái tên Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đất nước chúng ta đang dần phát triển mạnh để hướng tới trường quốc tế, nơi lá cờ đỏ sao vàng được tỏa sáng trên đỉnh vinh quang.

Chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công (19/08/1945 – 19/08/2015) và Quốc Khánh (02/09/1945 – 02/09/2015) đánh dấu cho nền độc lập dân tộc Việt Nam!

Đảng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm – Người sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam!

Quốc Khánh độc lập , tự do

Quốc Khánh 2-9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s